hmenu

Добре дошли!Lom

Сдружение „Устойчиви дейности и партньорства“ е учредено в края на 2012 година с цел намиране на решения на някои от социалните проблеми в периферията на Северозападна България.

По данни на Евростат българският Северозапад е най-бедният регион в ЕС. Област Монтана, в която се намира Община Лом, е с най-неблагоприятно състояние и тенденции на пазара на труда, намаляваща икономическа активност, висока безработица.

Образователната система не успява да обхване и задържи учениците, а средната оценка на зрелостниците на матурите по Български език и литература е трайно под средната за страната.

Според Областна стратегия за интеграция на ромите "В Община Лом процентът на етническите малцинства е сравнително висок". По данни на НСИ от преброяването 2011 г. ромите в общината са 17,2% от общото население. В град Лом ромските квартали са 4: „Стадиона”, „ Младеново”, „Хумата” и „Момин брод”.

Регионален профил на Област Монтана

grafiti

За празника на града "Вяра, надежда, любов" -15 септември 2020, доброволците към Сдружение "Устойчиви дейности и партньорства" нарисуваха с графити герба на град Лом върху кейовата стена.

Още...